System sygnalizacji pożarowej Szczecin – System Przeciwpożarowy Wycena – Montaż – Serwis


System sygnalizacji pożarowej (SSP) montaż i serwis. Telefon kontaktowy: 516-639-788

system przeciwpożarowy szczecin

System przeciwpożarowy Szczecin PPOŻ inaczej też zwany system sygnalizacji pożaru SSP składa się głównie z czujników wykrywających pożar (automatyczne ostrzegacze pożarowe) oraz przycisk ręczny wywołujący alarm (ręczne ostrzegacze pożarowe). W rzeczywistości to tylko część systemu który jest bardziej skomplikowany niż może się to wydawać. Potocznie nazywany system przeciwpożarowy ma za zadanie wykryć zagrożenie pożarowe, informować o nim i wykonać określone działanie zaplanowane podczas pożaru np. włączenie spryskiwaczy lub oddymianie i powiadomienie państwowej straży pożarnej.

schemat dzialania system sygnalizacji pożarowej szczecinAktualną ustawę o ochronie przeciwpożarowej można sprawdzić na stronie MSWiA. Określa ona w jakich rodzajach obiektów wymagany jest system sygnalizacji pożaru. Obiekty nie wymienione w ustawie nie są zobligowane do posiadania sytemu sygnalizacji pożarowej jak np. domy jednorodzinne.

W domach jednorodzinnych można zastosować system alarmowy z czujkami dymu oraz ciepła który powiadamia o pożarze mieszkańców i wysyła sygnał do centrali monitorującej agencji ochrony, która wysyła patrol interwencyjny potwierdzający pożar. To rozwiązanie jest o wiele tańsze niż SSP a równie skuteczne w wykrywaniu zagrożenia pożarowego.

System przeciwpożarowy Szczecin PPOŻ Wycena, montaż i serwis.

Obiekty ustawowo wymagające systemu sygnalizacji pożaru:

 • Budynki handlowe lub wystawowe:

a) jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2,
b) wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 2500 m2.

 • Teatry o liczbie miejsc ponad 300.
 • Kina o liczbie miejsc ponad 600.
 • Budynki służące celom gastronomicznym o liczbie miejsc ponad 300.
 • Sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500.
 • Szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku.
 • Szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek ponad 100 w budynku.
 • Domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek ponad 100 w budynku.
 • Zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku.
 • Budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe.
 • Budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych ponad 200.
 • Budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w pkt. 11, o liczbie miejsc noclegowych ponad 50.
 • Archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
 • Muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP.
 • Ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym.
 • Centrale telefoniczne o pojemności ponad 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym.
 • Garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub zlokalizowane na więcej niż jednej kondygnacji podziemnej.
 • Stacje metra (kolei podziemnych).
 • Dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich więcej niż 500 osób.
 • Banki, w których strefa pożarowa obejmuje salę operacyjną i ma powierzchnię przekraczającą 500 m2.
 • Biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 • COMMTEL Mariusz Klepacki
 • ul. Ustki 6/14
 • 70-831 Szczecin, Zachodniopomorskie
 • NIP: 955-125-48-47
 • Telefon: 516-639-788
 • Email: biuro@ochronaszczecin.pl

Działamy na terenie całego zachodniopomorskiego.

MENU
Call Now Button